Privacy Policy en Retourbeleid

  • shop.CBD-kracht.nl met SSL certificaat
  • shop.CBD-kracht.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren
  • shop.CBD-kracht.nl verkoopt uw gegevens niet
  • Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij shop.CBD-kracht.nl

De Privacy Policy van CBD-Kracht handeld onder de naam shop.CBD-kracht.nl
In het kader van de privacy van onze klanten staan wij garant voor een optimale discreetheid met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Alle wettelijke- en fatsoens normen zullen door ons ten alle tijde nageleefd worden.
shop.CBD-kracht.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. shop.CBD-kracht.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

shop.CBD-kracht.nl met SSL certificaat.
Om het winkelen bij shop.CBD-kracht.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u producten en diensten aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. Al uw gegevens die u invoert worden gecodeerd verzonden. Hiervoor maken wij gebruik van een SSL Certificaat.

Het is namelijk zeer belangrijk dat de informatie die verstuurd wordt tussen de bezoeker en de website beveiligd is. Wanneer u als klant uw gegevens verstuurd of een bestelling plaatst, wilt u natuurlijk niet hebben dat iemand meekijkt en deze gegevens kan achterhalen.
Het is dus erg fijn dat deze pagina’s via een beveiligd connectie toegankelijk zijn. Zodat de klant in alle vertrouwen zijn gegevens kan versturen of een bestelling kan plaatsen. Dit kan gerealiseerd worden door middel van SSL encryptie. De informatie tussen de klant en de server wordt dan geincrypt zodat het onmogelijk is om de verzonden informatie te achterhalen.

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar [email protected]
ls bij shop.CBD-kracht.nl een account aanmaakt dan bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw shop.CBD-kracht.nl account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mail adres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

shop.CBD-kracht.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren.
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

shop.CBD-kracht.nl verkoopt uw gegevens niet.
shop.CBD-kracht.nl lzal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij shop.CBD-kracht.nl
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van shop.CBD-kracht.nl dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

RETOURBELEID

Artikel 8 – Herroepingsrecht bij levering van producten
1. De consument heeft bij de aankoop van producten gedurende minstens veertien dagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
2. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product ongeopend met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, volgens de door de ondernemer aangegeven redelijke en duidelijke instructies.
3. De verzegeling van het flesje mag niet verbroken zijn

Artikel 9 – Herroepingsrecht bij levering van diensten
1. De consument heeft bij de levering van diensten gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
2. De consument zal de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht opvolgen.

Artikel 10 – Kosten in geval van herroeping
1. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor diens rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 11. Retourvoorwaarden
Je hebt het recht om binnen 14 dagen, zonder opgaaf van reden, je artikel retour te sturen (herroepingsrecht). Binnen deze termijn mag je het artikel bekijken, beoordelen en/of passen zoals je ook in de winkel doet, tenzij anders vermeld.
Mocht je gebruik willen maken van je herroepingsrecht, dan kun je binnen 14 dagen je retourzending schriftelijk bij ons aan melden. Na aanmelding van de retourzending heb je nog eens 14 dagen de tijd om de bestelling naar ons toe te sturen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop het artikel in je bezit is. Hiermee bedoelen we wanneer het pakket door jou of door jou aangewezen derde in ontvangst is genomen. Je dient het artikel binnen deze 14 dagen schriftelijk aan ons te herroepen.
Let op: Na herroeping dien je de goederen zo snel mogelijk en binnen 14 dagen aan ons terug te zenden. Je kunt jouw retourzending aan onderstaand retour adres verzenden

Retour Adres
CBD Kracht
Postbus 9607
Box D320
1006GC Amsterdam
Nederland

Let op! 
De retourzendingen zijn voor eigen risico van de koper. Dit houdt in dat CBD Kracht niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. Vraag daarom op het postagentschap altijd om een traceercode en bewaar deze goed.

Om je retourzending snel en goed te kunnen verwerken, hebben wij een aantal gegevens van je nodig.
Vermeld daarom altijd de volgende gegevens bij je retourzending:

1) Je volledige naam,
2) Je adresgegevens,
3) Je e-mailadres (zonder deze gegevens kunnen wij je retourzending niet verwerken).

Let op: retourzendingen zonder bijgevoegde gegevens kunnen wij helaas niet verwerken.